ĐO LƯỜNG

ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT DÂY CHUYỀN NƯỚC GIẶT

ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT DÂY CHUYỀN NƯỚC GIẶT

Trong quá trình sản xuất nước giặt thì việc cần trộn khuấy các thành phần hóa chất khác nhau. Với việc sản xuất sản lượng nhiều thì với các phương pháp cũng sẽ dẫn đến nhầm lẫn cũng như sai xót làm cho chất lượng sản phẩm đầu ra không đúng với yêu cầu hoặc sản phẩm các mẻ khác nhau dãn đến chất lượng không đồng nhất. Vì vậy cần có giải pháp phù hợp để khắc phục nhược điểm trên. Chúng tôi có giải pháp cho vấn đề đó.
CÂN PHỐI TRỘN NHIỀU NGUYÊN LIỆU

CÂN PHỐI TRỘN NHIỀU NGUYÊN LIỆU

Trong quá trình sản xuất hạt nhựa Taical việc phối trộn hạt nhựa nguyên sinh trước khi cho vào cối trộn và tạo hạt là bước không thể bỏ qua. Tuy nhiên trong quá trình cần phải trộn nhiều nguyên liệu thì phải mất nhiều công nhân hoặc là dẫn đến sai hỏng. Vậy thấy được vấn đề đó nên chúng tôi cho ra mắt giải pháp cân phối trộn nguyên liệu nhiều thành phần.