Hệ thống SCADA là một hệ thống phức tạp bao gồm nhiều thành phần quan trọng để thực hiện chức năng giám sát và điều khiển quy trình công nghiệp. Dưới đây là một số thành phần quan trọng và chức năng của chúng:

Bộ điều khiển (Controller):

Bộ điều khiển trong hệ thống SCADA là trung tâm của quá trình điều khiển và quản lý. Nó nhận lệnh từ phần mềm quản lý và điều khiển các thiết bị cảm biến, đảm bảo quy trình sản xuất hoạt động một cách chính xác và hiệu quả.

TỦ ĐIỀU KHIỂN SCADATrạm cảm biến (Sensor Stations):

Trạm cảm biến là nơi các cảm biến được đặt để thu thập dữ liệu về các thông số quan trọng của quy trình, như nhiệt độ, áp suất, mức chất lỏng, và nhiều thông số khác. Dữ liệu được truyền đến bộ điều khiển để được xử lý và đưa ra quyết định.

Thiết bị giao tiếp (Communication Devices):

Thiết bị giao tiếp là phần quan trọng để kết nối các thành phần trong hệ thống SCADA. Chúng có nhiệm vụ truyền và nhận dữ liệu giữa bộ điều khiển, trạm cảm biến và phần mềm quản lý. Các thiết bị giao tiếp phổ biến bao gồm giao thức truyền thông như Modbus, Profibus, Ethernet và nhiều giao thức khác.

Phần mềm quản lý (Management Software):

Phần mềm quản lý là giao diện người dùng để kiểm soát và giám sát hệ thống SCADA. Nó cung cấp chức năng quản lý, hiển thị dữ liệu, tạo báo cáo, đưa ra cảnh báo và điều khiển quy trình sản xuất.

Scada

Xem thêm: Khái niệm về hệ thống SCADA để cung cấp sự hiểu rõ hơn về cấu trúc và chức năng của hệ thống SCADA.

Công dụng của hệ thống SCADA để thể hiện cách mà các thành phần quan trọng này đóng góp vào việc tối ưu hóa quy trình công nghiệp.

 

Các thành phần quan trọng trong hệ thống SCADA đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu, điều khiển và giám sát quy trình công nghiệp. Bằng cách hoạt động hợp tác, chúng đảm bảo sự tự động hóa hiệu quả và tăng cường khả năng quản lý trong ngành công nghiệp.