Lắp biến tần cho máy trộn SRL-Z High speed mixer unit

Lắp biến tần Inovance MD290 cho máy trộn SRL-Z High speed mixer unit máy chạy ổn định, không nó động cơ, máy chạy êm.

Ưu điểm của sản phẩm

Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ cao

Liên kiện và công nghệ theo tiêu chuẩn Châu Âu

Quy trình kiểm tra nghiêm ngặt

Đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH